s
Nyhetsbrev

Kraftförsörjning

En säker och tillförlitlig kraftförsörjning anses som självklar för nutidsmänniskan och betraktas inte som en extra tillgång eller lyx, utan som en självklar rättighet. Vi håller med om detta och vet hur det är att stå utan ström!

Vi går igenom din anläggning med ditt folk, status bedömer utifrån denna analys och kompletterar med simuleringsstudier vid behov och önskemål. Tillsammans med lokalt nätbolag kan vi argumentera för lämpliga åtgärder som optimerar din anläggning.

Med vår unika kompetens från nätbolag och industrikunder anser vi oss ha en sällsynt god insikt i hur en säker kraftförsörjning skall se ut och hur man kan tillskansa sig optimal tillgänglighet till begränsad kostnad. Testa oss!