s
Nyhetsbrev

Kvalitetspolicy

ABEL Gruppen Sverige AB ska inge förtroende för vår förmåga som ett professionellt konsultföretag inom hela el-området.

ABEL Gruppen Sverige AB ska alltid tillhandahålla produkter och tjänster i rätt tid och med
utlovad kvalitet. Redovisningarna till kund skall spegla ett bra och professionellt arbete.
Vårt kvalitetsarbete är en integrerad del av vårt arbetssätt. Vi uppfyller kundkrav och 
beaktar gällande föreskrifter.

Vi utvecklar vårt eget kvalitetsarbete och kvalitetslednings system genom att följa lagar och förordningar samt att kontinuerligt genomföra utvärderingar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.
ABEL Gruppen Sverige AB har för sin verksamhet upprättat ett processbaserat-ledningssystem för Kvalitet, enligt kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem