s
Nyhetsbrev

Miljöpolicy

ABEL Gruppen Sverige AB skall erbjuda tjänster som svarar mot våra kunders och samhällets önskemål om teknik och miljömedvetenhet. En god livskvalité för individ, natur och samhälle kräver skydd och omsorg om miljön.

Detta är en integrerad del av vår verksamhet.

Vi skall därför:

Genom effektiv ledning och styrning samordna miljöarbetet och uppfylla nya genom lagstiftning uppställda krav. Vi skall samarbeta med myndigheter, kommuner och branschorganisationer
Det innebär att vi på samma sätt som i kvalitetspolicyn att vi ska ha kunden i centrum och vara lyhörda för dennes önskemål om hög miljömedvetenhet
Stimulera personlig utveckling och engagemang hos medarbetare.
Informera och utbilda våra medarbetare, så att det aktivt kan deltaga i miljöarbetet.
Projektera för en effektiv energianvändning och för att minimera skadliga elektriska fält.
Arbeta med återvinningsbart och halogenfritt material.

ABEL Gruppen Sverige AB har för sin verksamhet upprättat ett processbaserat ledningssystem för Miljö, enligt kraven i ISO 14001:2004 för miljöledningssystem. 
Kvalitetspolicy.