s
Nyhetsbrev

Om oss

ABEL Gruppen Sverige AB startades 1979, och erbjuder elkonsulttjänster inom industriell elektroteknik från projektering och förstudie till besiktning och kontroll av färdiga anläggningar. Vi erbjuder även utredningar och projektledning inom hela elområdet.

Vår vision

Vi vill genom långsiktighet, ödmjukhet och lyhördhet etablera en sådan relation med våra nuvarande kunder att vi är det självklara konsultvalet för nästa uppdrag. Vi inser att den bästa reklamen är väl utförda uppdrag till gagn för såväl utförare som beställare. Gemensamt med beställaren utformar vi Mål och Syfte med arbetet och under projektets gång stämmer av så att tid, ambition och målsättning går hand i hand. Genom lyhördhet och kommunikation vill vi säkerställa att arbetet följer vår gemensamma plan men också ger utrymme för flexibilitet och anpassning till rådande situation.