s
Nyhetsbrev

Projektledning

Kommunikation och ledarskap är centrala begrepp när det gäller att få komplicerade projekt att löpa smidigt genom alla faser från planering till slutförande.

ABEL Gruppen erbjuder kvalificerade projektledartjänster och driver projekt med höga krav både när det gäller effektivt teamarbete, fokusering på resultatet samt säkerställa kostnads- och tidseffektivitet. Hos våra medarbetare finns stor samlad kunskap från konsult- entreprenörs- och beställarsidan. Uppdragen omfattar projektledning av alla typer av projekt, främst inom energi-, bygg- och fastighetssektorn. Tjänsterna innefattar även strategisk rådgivning, byggledning, kontroll, besiktning och verksamhetsutveckling.

Exempel

  • Projektledning
  • Besiktning
  • Byggledning och kontroll
  • Strategisk rådgivning
  • Förstudier och utredningar
  • Framtagning av förfrågningsunderlag och upphandling på genomförande av entreprenad
  • Tekniska och ekonomiska utredningar och kalkyler
  • Verksamhetsutveckling