s
Nyhetsbrev

Teknisk Kontroll

Teknisk kontroll av befintlig installation genomförs för att tillståndsbedöma aktuell anläggning och kan genom-föras som teknisk analys, samt vid behov, kompletterad med kontrollmätning.

Behov av tillståndsbedömning upp-står i samband med drifttagning, garantibesiktning eller allmän bedömning av anläggningens tekniska kondition (t.ex inför kommande reinvesteringsbeslut).

ABEL Gruppen har stor vana vid sådana kontroller och arbetet bedrivs i enlighet med gällande funktions- och säkerhetsnormer. Teknisk kontroll kompletteras ofta med en teknisk-ekonomisk åtgärdsplan för att korrigera eventuella avvikelser.