s
Nyhetsbrev

Utredning & projektering

ABEL Gruppen har lång erfarenhet av utredning och projekteringsarbeten i samtliga faser. Vi genomför större och mindre utredning och projekterings uppdrag.

Med varierande bakgrund inom utredningar har ABEL Gruppen en unik erfarenhet på såväl leverantörssidan som i förbrukarledet. Utredningsuppdragen kan utgöra en del i ett större projekt eller stå som ensam utredning för kommande beslutsfattningar.

Projekteringsarbetet utgör kvalitén och plattformen för den framtida anläggningen. ABEL Gruppen ambitioner i projekteringsstadiet är att finna den bästa lösningen med betraktande av miljö, ekonomi och personsäkerhet