s
Nyhetsbrev

Våra kunder

Våra kunder återfinns inom alla samhällssektorer och sträcker sig genom hela överföringskedjan från planering av kraftproduktion till förbrukarledet hos större indu-strier eller enskilda abonnenter.

  • Kraftföretag
  • Nätbolag
  • Vattenverk
  • Myndigheter och statliga företag
  • Kommuner
  • Kommunala och privata fastighetsbolag
  • Industrier
  • Vindkraftverk

Exempel

Sydvatten AB
Höganäs Kommun
Båstad Kommun
Lomma Kommun
Båstadhem
Siemens
Höganäs Energi
E.on vind Sverige AB
Ahlstom Grid AB
ONE-nordic AB
Svenska Kraftnät
Södra Hallands Kraft
Vattenfall
Gotlands energi AB
SEBAB