s
Nyhetsbrev

Vindkraft

Inom ABEL Gruppen finns både nödvändig kompetens och lång och gedigen erfarenhet inom alla vindkraftens beröringsområden som t. ex. infrastruktur, optofiber, nätanslutning, transformatorstation och internt kabelnät.

Vi har erfarenhet både från mindre och större projekt. Dessutom finns kompetensen att besikta och underhållsplanera. Vi bistår dig under hela processen från förstudie, projektering och upphandling till nyckelfärdig anläggning med den breda kompetens som finns inom företaget.

Exempel

 • Projektledning
 • Projektadministration
 • Riskanalyser
 • Avtal och kontrakt
 • Analyser av förutsättningar för anslutning till kraftnätet
 • Utformning av vindkraftsanläggningar
 • Besiktning
 • Samordningsmöten med allmänhet och andra parter
 • Bedömning av teknisk status
 • Elanslutningar (projektering/beredning)
 • Felbortkopling och selektivplan
 • Data/tele/opto
 • Stöd vid upphandling
 • Jordtag
 • Elanläggningar
 • Slutdokumentation