s
Nyhetsbrev

Mainline

ABEL Gruppen har fått i uppdrag av Mainline Power att granska designen av elentreprenaden (inkluderat bland annat kabel- och förlustberäkningar, design, systemkonfiguration, SCADA mm.) av Hästkullen vindkraftpark (307 MW, 73 turbiner) som skall byggas i norra Sverige.

Tillbaka