s
Nyhetsbrev

Nytt Ramavtal Borås Energi & Miljö

ABEL Gruppen har tecknat Ramavtal med Borås Energi & Miljö avseende Tekniska konsulttjänster. Avtalet gäller 2021-01-01--2021-12-31 med förlängning på 1+1+1år.

Tillbaka