s
Nyhetsbrev

Nytt Ramavtal E.on Energidistribution AB

ABEL Gruppen har tecknat Ramavtal med E.on Energidistribution AB avseende Tekniska konsulttjänster. Avtalet gäller 2021-02-01--2024-01-31 med förlängning på 1 år.

Tillbaka